การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าเครื่องประดับเพชร พลอย ที่มีใบรับประกันสินค้า

  • เครื่องประดับทองคำรูปพรรณของทางห้างธาราเยาวราช (96.5%)

รับประกันราคาซื้อคืน คิดที่ 96% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าตามประกาศของสมาคมผู้ค้าทองคำ

  • เครื่องประดับทองอิตาลี (18k Italy Gold)

รับประกันราคาซื้อคืน คิดที่ 75% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าตามประกาศของสมาคมผู้ค้าทองคำ

  • เครื่องประดับเพชรแท้

กรณีเปลี่ยนสินค้า หัก 15% ของมูลค่าสินค้าตามใบรับประกัน

กรณีขายคืนสินค้าหัก 20% ของมูลค่าสินค้าตามใบรับประกัน

  • เครื่องประดับพลอย และงานพระที่มีใบรับประกัน

กรณีเปลี่ยนสินค้า หัก 25% ของมูลค่าสินค้าตามใบรับประกัน

กรณีขายคืนสินค้าหัก 30% ของมูลค่าสินค้าตามใบรับประกัน

***หากสินค้าชำรุด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนตามเงื่อนไขข้างต้น จะประเมินราคาเปลี่ยนคืนสินค้าโดยขึ้นอยู่กับว่าชำรุดมาก-น้อยเพียงใด

 

เงื่อนไข (ต้องนำใบรับประกันมาทุกครั้ง)

   1.กรณีซื้อสินค้าไปไม่เกิน 30 วัน เฉพาะเครื่องประดับเพชรทางร้านจะหักค่าเสื่อมราคา 10% จากมูลค่าสินค้าตามใบรับประกัน

   2.สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหาย หากสินค้าชำรุดจะประเมินราคาเปลี่ยนคืนสินค้าให้ตามสภาพของสินค้า เพชร และ พลอย จะต้องไม่แตก หรือบิ่น จากการใช้งาน

   3.ต้องนำใบรับประกันสินค้ามาด้วยทุกครั้ง

   4.กรณีเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่จะเปลี่ยนใหม่ต้องมีมูลค่าสูงกว่าของเดิมเท่านั้น ถ้าหากสินค้าใหม่มีราคาต่ำกว่า จะต้องหักตามอัตราการขายคืนสินค้า

   5.เงื่อนไขนี้จะใช้กับสินค้าที่มีใบรับประกันของทางร้านเท่านั้น

   6.ไม่รับประกันสินค้าที่เป็นงานสั่งทำพิเศษ หรือเครื่องประดับที่ลูกค้านำเพชร/พลอยมาเอง

Visitors: 26,203